Om Skolan

Vårt mål med verksamheten är att du, som är elev hos oss, skall få bästa möjliga förutsättningar att bedriva en elitsatsning kombinerad med gymnasiestudier.
Tränare

På vårt snowboardgymnasium finns 3 tränare anställda. Tränarna jobbar nära alla olika delar av snowboardsverige som t.ex. snowboardförbund, landslagsverksamhet, klubbar, o.s.v.

Lägerverksamhet

Från skolstart till v.47 planerar vi ca.20 dagar på snö. Maxkostnaden för lägerverksamheten för hela läsåret är beräknad till 30 000 kr. Vi försöker genomföra lägren så billigt som möjligt, utan att göra avkall på kvalitén. Lägerverksamheten i skolans regi är på frivillig basis men ett ypperligt tillfälle för kvalitativ träning både nationellt och internationellt.

Studier

Studierna är upplagda på 4 år och läsåret är uppdelat i 4 perioder:
Period 1: Skolstart till v.46
Lägerverksamhet samt studier på helfart när vi är hemma. Fysträning sker innan och efter skoltid.
Period 2: V.47 till v.5.
Varje klass har 3 heldagar träning och två heldagar studier. Fysträning sker efter skoltid.
Period 3: V.6 till påsk.
Varje klass tränar 2 heldagar och har tre dagar studier. Fysträning sker efter skoltid.
Period 4: Påsk till skolavslutning.
Studier på heltid. Fysträning sker före och efter skoltid.

Mentor

Idrottselever har två mentorer, en tränarmentor och en skolmentor. Mentorernas uppgift är att följa eleven, och hjälpa, och stötta i idrotten och i studierna. Mentorerna har uppsikt över när- och frånvaro. Idrottselever har stundtals långa perioder när de inte är på plats på gymnasiet. Kontakt och möjlighet till studier genomförs då med hjälp av elektroniska lärplattformen Fronter, som är webbaserad

Dexter

Webbaserad plattform för information om elevens studier, studieplaner, schema, frånvaro mm. Föräldrar och elever erhåller inloggningsuppgifter.

Utvecklingssamtal

En gång per termin genomförs utvecklingssamtal där elev, föräldrar, mentor och tränare deltar. De samtalen sker på ”föräldradagar”.

Snowboardens framtida krav

Alla sporter har olika fysiska krav därmed även snowboard. För att bli en bra snowboardåkare med allt vad det innebär d.v.s. friåkning, halfpipe, bigjump, boardecross etc. en komplett åkare som klarar åkningens olika krav. En av dessa är barmarksträningen, d.v.s. all träning som sker utanför snön.

kommer jag bättre förberedd fysiskt till den nya säsongen har jag större förutsättningar att utvecklas

du har den teknik som din fysik tillåter

För att leda utvecklingen i snowboard kommer vi därför att arbeta för att den aktive blir bättre grundtränad, främst genom ökad andel fysträning med inriktning mot snowboard.
Vi lägger tid på ökad kondition, muskelstyrka och akrobatik.
En förbättrad teknikträning är ett viktigt mål samt ökade kunskaper om vad som påverkar inlärningen av den grenspecifika grundträningen.
Utökade kunskaper för åkaren om hur man ska behålla grundträningen genom tävlingssäsongen skapar en bättre förutsättning för att undvika utbränning. Utöver kunskapen om den fysiska träningen så jobbar vi tränare även med t.ex. mental träning eftersom vi vet att psykologi spelar en stor roll i åkarens resultat och målsättning. Detta är några av de faktorer vi tror kommer att vara avgörande i framtiden och som vi därför strävar mot att uppnå.

Elevens möjligheter

Du som är elev på Malung-Sälens riksidrottsgymnasium har alla möjligheter att klara både idrott och studier. Det enklaste sättet är att alltid delta på träning och i studier. Träning genomförs enligt schema från tränare
Studierna i teoretiska ämnen sker enligt schema, men också genom att du arbeta via Fronter.. På schemat finns lektionsfri tid, som är tänkt för egna studier – använd den!